#gruemenu.grue

Конете имат, по 16 мускула на всяко ухо. Това им позволява, да въртят ушите си, на 180 градуса.