#gruemenu.grue

400px-horse sleeping

Конете не се нуждаят, от големи непрекъснати периоди на сън, като хората.

Те спят около 2 1/2 часа в период от 24 часа.

Повечето от почивката е с продължителност от 15 минутни периоди.