#gruemenu.grue

Честотата на вдишване при здрав кон в покой е от 10 до 18 пъти в минута. Увеличеният брой вдишвания говори за здравословни проблеми. При малките кончета, този показател има двоен размер и вдишванията могат да достигнат до 40 за минута.