#gruemenu.grue

Височината на коня се измерва посредством ширината на човешка длан = 4 инча = 10.2 сантиметра. Измерва се от земята до холката (преходът между гърба и шията). Т.е Когато видите, че за даден кон е указано височина 16 hh това означава, че той висок 64 in или 162.6 cm . За улеснение и груба ориентация мерките в hh умножавайте по 10.