#gruemenu.grue

Конското сърце работи с пулсова честота от 26 до 52 удар в минута. При максимално натоварване при беговите коне сърдечната честота може да достигне до 250 удара в минута. В зависимост от подготовка и адаптивността на коня честотата много бъзро спада, обикновенно в рамките на 15-30 сек.

Конете до 2 години имат по- висок пулс. При пуслова честота под 20 се налагат спешни мерки.

 

Сърцето продължава да расте до достигане на 4 годишна възраст от коня.

Средно тегло на сърцето при конете около 4 кг. , има данни за рекорди над 7 кг. Изследвания при Чистокръвния Англииски кон показват, че енергииния капацитет на мускулите далеч надхвърля капацитета на сърдечно-съдовата система.

Това от своя страна гарантира кислороден дефицит при свръх натоварване.

Equine Heart