Родословно дърво

- Добро ли е родословното дърво на вашият кон?
- О, толкова добро, че ако конят можеше да говори, изобщо нямаше да разговаря с мен или вас!