#gruemenu.grue
Селският пъдар пита едно дете:
- Ей момче, знаеш ли таа кобила и това конче чии са? 
- Чия е кобилата не знам, но кончето знам на кого е.
- На кого?
- На кобилата.
mare and foal