#gruemenu.grue

- Иванчо, защо вчера не беше на училище?
- Водих кобилата на жребец.
- Е не можеше ли баща ти да го направи?
- Можеше, но по-добре е на жребец.