#gruemenu.grue

В един цирк имало кон, който свири и крава, която пее.
След представлението един човек попитал дресьора:
- Как така правите така, че коня да свири а кравата да пее?
- Всичко е лъжа – отговорил дресьорът – всъщност конят
свири и пее, а кравата само си отваря устата.