#gruemenu.grue

Петка се оплаква на Чапаев:
Не ме приеха в университета. Изложих се нещо, а толкова се готвих.
И какво те питаха?


Питаха ме кой е Цезар и аз казах, че е кон от Пети ескадрон.
Аз съм виновен! - възкликнал Чапаев. - Докато те нямаше, аз го преместих в Седми ескадрон.