#gruemenu.grue

Честотата на вдишване при здрав кон в покой е от 10 до 18 пъти в минута. Увеличеният брой вдишвания говори за здравословни проблеми. При малките кончета, този показател има двоен размер и вдишванията могат да достигнат до 40 за минута.

Височината на коня се измерва посредством ширината на човешка длан = 4 инча = 10.2 сантиметра. Измерва се от земята до холката (преходът между гърба и шията). Т.е Когато видите, че за даден кон е указано височина 16 hh това означава, че той висок 64 in или 162.6 cm . За улеснение и груба ориентация мерките в hh умножавайте по 10.

Бременността при конете обикновено е 335 - 340 дни (около 11 месеца). Кобилата се разгонва на всеки 21-22 дни, но се запложда и ражда само веднъж годишно. Обикновено се ражда един плод. Кобилата може да роди за по-малко от 15 минути. Но, ако прецени, че е в опасност, тя може да спре раждането и да изчака опасността да премине. Само един час след раждането си, кончето е в състояние да стои. След два часа, вече може да тича.

Телесната температура при конете е от 37.5 °C до 38.5 °C, а при малките кончета достига до 39.0 °C. След като се родят тяхната температура се понижава с няколко градуса, а нормализирането и настъпва след около 24-36 часа.

Най-високият кон в света се казва Sampson.

Sampson е кон от породата тежковози Shire. Sampson е роден през 1846 г.в Toddington Mills, Бедфордшир, Англия. Сампсън е собственост на Томас Клийвър. Размерите Сампсън са достигнали 2.16 метра височина при холката и тегло от 1520 килограма. Поради достигането на тези невероятни размери Sampson е бил прекръстен на Mammoth.

Коня притежава еднокамерен стомах, при това с твърде малък обем ( по-малък от на овца ). Друга особеност на конският стомах е, че отвора към хранопровода се затваря от силен сфинктер който предотвратява възможността за излив на храна и съответно за повръщане. Ако кон повърне, ситуацията за него никак не е благоприятна, това означа, че има вътрешни разкъсвания.

Конското сърце работи с пулсова честота от 26 до 52 удар в минута. Средно тегло на сърцето при конете около 4 кг. , има данни за рекорди над 7 кг.