#gruemenu.grue

Конското сърце работи с пулсова честота от 26 до 52 удар в минута. Средно тегло на сърцето при конете около 4 кг. , има данни за рекорди над 7 кг.