#gruemenu.grue

Пепеляшка бързала за бала. Било 11 без 5. Бързите коне се носили с пълна скорост.

Но изведнъж..

конете се превърнали в плъхове, кочияша в мишка, а златната карета - в тиква.

Някакъв тапънар измислил лятното часово време.

В една конна база живеели 20 коня. Повечето били породисти и имали сериозни изяви на състезателни прояви. Но два коня се отличавали и били по-популярни измежду конското съсловие. Това били жребецът Джо и кобилата Медлин. Джо бил известен с две неща: първо бил преспал с всички кобили с изключение на  Медлин, и второ имал тестиси с размери многократно превишаващи общоприетите норми. Поради това и останалите коне му лепнали прякора Джо Големият Ташак. Медлин била известна с това, че нито  един кон досега не и бил посягал дори и Джо. Поради това се славила с прозвището Медлин Недостъпната.

- Моят мъж си въобразява, че е кон - оплаква се възрастна жена на психиатър. 

- Яде само овес и оня ден си подкова краката. Може ли да го излекувате? 

- Лечението му ще изисква много време и ще бъде много скъпо.

- Няма значение. Ние имаме пари. Досега мъжът ми е спечелил три конни състезания.

Преди сватбата със сър Джон лейди Джейн била известна със своенравието си, но след брака претърпяла очевидна промяна. На въпрос на приятелки на какво се дължи това отговорила:

- Излизаме на езда със сър Джон, той с неговия чистокръвен арабски жребец за 1 млн. лири, аз с моето шотландско пони. На прага на конюшната коня на сър Джон се препъна. Сър Джон каза - първи път. На излизане от имението конят се препъна отново. Сър Джон каза - втори път. Когато се прибирахме конят отново се препъна, сър Джон каза - трети път - извади револвер и го застреля.

Аз го попитах учудено:

- Сър, застреляхте кон за 1 млн. лири?

Той ме погледна мрачно и каза:

- Първи път.

Турист стигнал до стар кладенец. Погледнал в него, хвърлил камък - не се чуло да цопне във вода. Хвърлил друг камък, този път по-голям, но пак не се чуло нищо. Огледал се туристът за нещо по-тежко, намерил една траверса, дотътрил я до отвора и я бутнал в кладенеца. Тъкмо да се наведе, гледа - към него лети единна кон. Туристът едва успял да се дръпне и хоп - конят скочил в кладенеца. След малко към шашнатия турист дотичал старец:
- Да си виждал тук един кон?
- Да, дядо. Току-що ми връхлетя, едва не ме преби и после скочи в кладенеца.
- Виж ти, виж ти - поклатил глава старецът.
- Пък аз за по-сигурно го бях вързал за една траверса...